A Tamási Kossuth HE tájékoztatja tagjait, hogy a 2019-es évre szóló horgászengedélyek kiváltására csakis az alábbi napokon tudunk lehetőséget biztosítani:

2019. február 10. (vasárnap) 8:00-14:00 óráig

2019. március 10. (vasárnap) 8:00-14:00 óráig

Helye: Béri Balogh Ádám Gimnázium étterme, 7090 Tamási, Bezerédj u. 1.

További engedélykiadási napokat nem tervezünk!!!

Fontos!!! Az állami horgászjegyhez kiadott fogási naplót a horgász legkésőbb a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles leadni annak a szervezetnek, amelynél az állami horgászjegyét kiváltotta vagy a következő évi állami horgászjegyét kiváltani szándékozik. A tárgyévet követő év február 28-i leadási határidőn túli, vagy hibásan kitöltött fogási napló esetében is kiadható az állami horgászjegy. Ebben az esetben az állami horgászjegy díja a mindenkori díj összegének kétszerese.

A fogási napló az engedélyváltás időpontjában annak helyszínén, vagy az Egyesület címére tértivevényes levélben megküldve az esetben is leadható, ha a horgász csak február 28. napját követő időpontban szeretné a 2019. évi horgászengedélyét kiváltani!!!

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2019. évi horgászengedély kiváltásának feltétele a Magyar Horgászkártya megléte, vagy legalább az elvégzett regisztráció. Annak a személynek, aki az engedélykiadás napján kívánja a regisztrációt megtenni, majd csak a következő engedélyváltási időpontban áll módunkban a 2019. évi horgászengedélyt kiadni. A regisztrációhoz mindenki hozza magával SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNYÁT, LAKCÍMKÁRTYÁJÁT ÉS AZ ADÓIGAZOLVÁNYÁT, mert a regisztrációt csak így tudjuk elvégezni!!! Gyermekek regisztrációjához szintén szükségesek az előbb felsorolt iratok!!!

Engedélykiadási napok 2019.