T I S Z T E L T   H O R G Á S Z T Á R SAK !

A Tamási Kossuth Horgász Egyesület elnöksége horgász fórumot tart, melyen kérjük, hogy lehetőség szerint szíveskedjen minél több tavi tagtársunk megjelenni.

Időpontja: 2022. szeptember 9. (péntek) 17:30 óra

Helye: Gonozd I. horgásztó, egyesületi faház melletti füves terület

Aki igényli kérjük, hogy saját magának ülő alkalmatosságról szíveskedjen gondoskodni!

A fórum témája:

-a drasztikus halár emelkedés és annak következményei

A piaci ponty kilogrammonkénti ára a 2021. évhez képest szinte a duplájára emelkedett, amit a megszokott telepítési mennyiség vonatkozásában a jelenlegi területi jegy értékesítések bevételei sajnos nem fedeznek. Ez olyan nehéz helyzet elé állítja az elnökséget a haltelepítés mennyiségének és a 2023. évi területi jegy árak kialakításánál, amiről a tagság véleménye nélkül nem szabad döntést hozni.

A bevételek összege 2022. augusztusig bezárólag (azt követően nagyobb bevételre már nem számolhatunk a napijegy értékesítésből sem) addigra már a rendelkezésünkre fognak állni, a halárak is véglegesítődnek (jelenleg a halgazdaságokban ~1.300,- Ft/kg a piaci ponty ára), így minden információ adott lesz ahhoz, hogy a számok tükrében közösen kialakítsuk a többség számára elfogadható irányt.

Tamási, 2022. augusztus 15.

Tamási Kossuth HE Elnöksége

Meghívó horgász fórumra