T I S Z T E L T   H O R G Á S Z T Á R S A K ! ! !

A Tamási Kossuth HE tájékoztatja tagjait, hogy 2022-es évre szóló horgászokmányok kiváltására első körben az alábbi napon tudunk lehetőséget biztosítani:

-2022. február 6. (vasárnap) 8:00 -14:00 óráig

Márciusban további egy időpont fog rendelkezésükre állni az okmányok kiváltására (tervben: 2022. március 6.), mely időpontot a szokásos formákban, időben közzé fogjuk tenni!

Tekintettel a jegykiadást végzők szabadidejére, további engedélykiadási napokat nem tervezünk!

Helye: Würtz Ádám Általános Iskola aulája (7090 Tamási, Szabadság u. 38-40.)

/bejárat a színes Würtz feliratnál/

FIGYELEM!!!

-A járványügyi helyzetre tekintettel az aulában az okmányokat kiadó személyeken kívül egy időben maximum 3 fő tartózkodhat!

Belépni csakis a szájat és az orrot eltakaró maszkban, a bejárat mellé kihelyezett kézfertőtlenítő használata után lehetséges!

-Azon személyek részére, akik most csak a fogási naplójukat kívánják leadni, nem szükséges várakozniuk, hanem a bejárati ajtó mellett elhelyezett dobozba azt bedobhatják!

-A befizetést igazoló dokumentum aláírása céljára kérjük, szíveskedjen mindenki saját tollat hozni magával!

-Amennyiben a megjelölt időpontig korlátozásokkal kapcsolatosan esetlegesen szigorítások kerülnek bejelentésre, az felülírhatja a jegykiadás időpontját. Ha ez bekövetkezne, a változásokat azonnal közzé fogjuk tenni!

Az állami horgászjegyhez kiadott fogási naplót a horgász legkésőbb a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles leadni annak a szervezetnek, amelynél az állami horgászjegyét kiváltotta vagy a következő évi állami horgászjegyét kiváltani szándékozik. A tárgyévet követő év február 28-i leadási határidőn túli, vagy hibásan kitöltött fogási napló esetében is kiadható az állami horgászjegy. Ebben az esetben az állami horgászjegy díja a mindenkori díj összegének kétszerese.

A fogási napló az engedélyváltás időpontjában annak helyszínén, vagy az Egyesület címére tértivevényes levélben megküldve az esetben is leadható, ha a horgász csak február 28. napját követő időpontban szeretné a 2022. évi horgászokmányait kiváltani!!!

Tamási, 2021. január 11.

Tamási Kossuth HE Elnöksége

Tamási, 2021. január 1

Tájékoztatás a 2022. évi horgászokmányok kiváltásával kapcsolatosan