A Tamási Kossuth HE a MOHOSZ által az ÁPFE-IV/4/2022. – Standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése jogcímen kiírásra került 2022. évi pályázatán (Pályázati kódszám: ÁPFE-IV/4/2022.) a Gonozd I. horgásztóba 700 kg, a Gonozd II. horgásztóba 300 kg 1 nyaras ponty telepítéséhez nyert nettó 720.000,- Ft támogatási összeget.

„Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.”

MOHOSZ pályázaton nyert haltelepítés-ÁPFE-IV/4/2022.