T I S Z T E L T H O R G Á S Z T Á R S !
A Tamási Kossuth Horgász Egyesület (7090 Tamási, Szabadság u. 49.) Elnöksége értesíti a Tisztelt Tagtársakat, hogy az Alapszabály 13.§. (2) pontja alapján K Ö Z G Y Ű L É S T hív össze, melyre ezúttal meghívja.

Időpontja: 2023. január 29. (vasárnap) 9:00 óra

Helyszíne: Würtz Ádám Általános Iskola aulája (7090 Tamási, Szabadság u. 38-40.) /bejárat a színes Würtz feliratnál/

Napirendi pontok:
1., Elnökség beszámolója a 2022. évi munkájáról (Előadó: Szakács Szabolcs elnök)
2., A 2022. évi költségvetés végrehajtás megvitatása, jóváhagyása (Előadó: Egyed Attila, gazdasági vezető)
3., Felügyelő Bizottság beszámolója 2022. évi tevékenységéről (Előadó: Gasparics László, Felügyelő Bizottság elnöke)
4., Fegyelmi Bizottság beszámolója 2022. évi tevékenységéről (Előadó: Ódor Géza Gábor, Fegyelmi Bizottság elnöke)
5., A 2023. évi költségvetési terv ismertetése, megvitatása, és elfogadása (Előadó: Egyed Attila, gazdasági vezető)
6., Egyebek

Egyesületünk 2022. évi gazdálkodásáról készült beszámoló, és a 2023. évi költségvetési terv a regisztrációs asztaloknál megtalálható lesz.

Tájékoztatjuk a tagságot, hogy határozatképtelenség miatt a megismételt K Ö Z G Y Ű L É S T változatlan napirendi pontokkal 9:30 órakor megtartjuk! A megismételt közgyűlés, a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes!
Kérjük Önöket, hogy megjelenésükkel és javaslataik elmondásával tegyék eredményessé a közgyűlést.

Tamási, 2023. január 13.
Tamási Kossuth HE Elnöksége

Meghívó Közgyűlésre